Special teacher Falko

Erasmus+ 2017/2020
Prew

 

Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

2017-1-TR01-KA219-046009 “EVERY STUDENT IS SPECIAL”

LATVIA - RIGA

16.10.2018

 

Special teacher - sample lesson about problems in learning.

Use of didactic games while studying to develop interest, logical thinking and memory.

VERA FALKO

Vera Faļko - Rīgas Pārdaugavas pamatskolas speciālais pedagogs, kura strādā ar izglītojamiem, kuriem ir speciālās vajadzības.
 


Tēma: Mācīt reiznāšanu, izmantojot didaktiskās spēles

 

  • L. Renge

  • A. Tolkunova

 


Mērķis: Nostiprināt izglītojamo prasmes reizināt ar cipariem 6,7,8 dažādās izteiksmēs un grūtības pakāpēs, atrisnāt uzdevumus, kas attīsta izglītojamo loģisko domāšanu un kognitīvās prasmes

Uzdevumi:
Nostiprināt reizināšanas prasmes ar cipariem 6,7,8, attīstot uzmanību, spēju koncentrēties un loģisko domāšanu.
Mācīt iegūtās prasmes izmantot citās stundās un ārpuskolas.
Ar spēļu palīdzību ieinteresēt izglītojamos apgūt reiznāšanu spēļu procesā, nostiprināt atmiņu un attīstīt loģisko domāšanu.
Nodarbības saturs:
Didaktiskās spēles, kas nostiprina zināšanas un prasmes izmantot reizināšanas tabulu, interaktīvie materiāli izglītojamo matemātisko prasmju un kompetenču attīstīšanai.

Izmantotās mācību metodes un tehnikas:
Vizuālā - demonstrācija
Kinestētiskā, praktiskā- didaktiskās spēles
Vārdiskā - dialogs
Darbs ar tekstu - jēgpilna lasītprasme.

Stundas gaita:
Animācijas spēle uzmanības attīstīšanai “Atrodi māju ciparam M”;
Didaktiskā spēle “Atrodi rezultātu dažādos varinatos”;
Atrodi reizināšanas rezultātu izteiksmēm ar 6,7,8. Izkrāso tos!
Dinamiskā pauze “Zirneklis”;
Didaktiskā reizināšana “Aprēķini piramīdu”;
Nostiprināt sīkās pirkstu motorikas prasmes “Metamo kauliņu rezultātu reizināšana”;
“Sakārto summas loģiskā secībā, izveido apli” tēmas vispārināšana un atgriezeniskā saite.


 

EN

 

 

14.01.2019

 

Counter CO.KZ