Physiotherapy Pipare

Erasmus+ 2017/2020
Prew

 

Erasmus+ 2017/2020

 

 

 

2017-1-TR01-KA219-046009 “EVERY STUDENT IS SPECIAL”

LATVIA - RIGA

16.10.2018

Sharing experience  of work with children having poster disorders:

Introduction/presentation:

Inclusion  of children having posture disorders in compulsory education.

3 group.

Physiotherapy guests&students Workshop

 

Room 214, Room 203

 

Anastasija Pipare

 • Y. Chernakova - transl.

 • L. Renge - transl.

 • Alisa Buljone

Video

Goalsandtasks:

 • to offertheinformationaboutthespecialprograminourschool;

 • to tellabouttheworkofthephysiotherapist, thelessonsattheschool, aboutthetherapeuticexercises, theirgoalsandtasks;

 • to trainproperly to performexercisesformusclestrengthening, relaxation, balanceandcoordinationtraining;

 • to tellaboutthecorrectformationoftheposture, aboutthebasicprinciples.

 

 Practice:

 • warm-upexercises, witharms / legsmovingforward, ontoes / heels;

 • exercisesforcoordinationandmuscularstrength.

 • Exercices: lyingonthebackoftheabdominalmusclesandlegmuscles, aswellasrelaxation / relaxationexercises. andproperbreathingtraining;

 • Exercices: lyingontheabdominalmuscles, armmusclesandshoulderbands;

 • relaxationexercisesformusclestretching (hands, legs, back);

 • questionsandanswersaboutphysiotherapy, massageandmedicalgymnastics


LV

Mērķi un uzdevumi:

 

·        iepazīstināt skolotājus (viesus) ar speciālo programmu mūsu skolā;

·        pastāstīt  par fizioterapeita darbu, ĀV nodarbību norisi skolā, par pašu ārstniecisko vingrošanu, to mērķiem un uzdevumiem;

·        apmācīt pareizi izpildīt vingrojumus muskuļu stiprināšanai, atslābināšanai, līdzsvara un koordinācijas trenēšanai;

·        pastāstīt par pareizas stājas veidošanas pamatprincipiem.

 

Praktiskās stundas norise:

 

·        iesildīšanās vingrojumi stāvus, ar roku/kāju kustībām, ejot uz priekšu, uz pirkstgaliem/papēžiem;

·        vingrojumi sēdus koordinācijas un muskuļu spēka attīstīšanai;

·        vingr. guļus uz muguras vēdera muskuļu un kāju musk. stiprināšanai, kā arī relaksācijas/atslābināšanas vingr. un pareizās elpošanas apmācība;

·        vingr. guļus uz vēdera muguras muskulatūras, roku muskuļu un plecu joslas stiprināšanai;

·        atsildīšanās vingrojumi muskuļu stiepšanai (rokas, kājas, mugura);

·        jautājumi un atbildes par fizioterapiju, masāžu un ĀV.

 

 

 

 

11.11.2018

 

Counter CO.KZ